Kurumsal | İş Sağlığı ve Güvenliği - Çevre Politikası

“Feko ailesi olarak, uymakla yükümlü olduğumuz iş sağlığı – güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükteki yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere bağlı kalmak; iş sağlığı - güvenliği ve çevre yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmek; kimyasal ve makine kullanımının öne çıktığı süreçler başta olmak üzere, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamak; kimyasal ve metal kullanımından kaynaklı çevre kirliliği ile ilgili riskleri yöneterek gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma sorumluluğumuzu yerine getirmek; çalışanlarda çevre ve iş sağlığı -güvenliği bilincini geliştirmek politikamızdır.”


GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKMA - FEKO, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefini yasal ve müşteri şartlarına uyarak, çalışanların çevre ile ilgili bilinç düzeyini arttırarak, kimyasal ve metal kullanımından kaynaklı atıklarını kontrol altına alarak ve sosyal sorumluluk çalışmaları yürüterek sürdürmektedir.

ERGONOMİK, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ İŞ ORTAMI - FEKO, ailesinin ferdi olan çalışanlarının ergonomik, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak için; yasal ve müşteri şartlarına uyarak kimyasal ve makine kullanımının olduğu süreçler başta olmak üzere, tüm süreçlerinde iş güvenliği risklerini yönetmektedir. Bu risklerin yönetiminde çalışanlarında katkısını sağlayabilmek için, çalışanlarının iş güvenliği ile ilgili bilinçlerini artırmayı kendine amaç edinmiştir.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME - FEKO, kimliğine yerleşmiş olan sürekli iyileştirme felsefesiyle iş güvenliği ve çevre yönetimi ile ilgili süreçlerin sistematik olarak sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmaların en büyük itici gücü çalışanlarından aldığı destektir.

  • Tüm Hakkı Saklıdır © 2015 - 2022 / FEKO Yağ Keçeleri