ÜRÜNLER | Yuva ve Mil Özellikleri

Yuva Özellikleri:

Sızdırmazlık elemanın montajlanacağı yuva, montaj sırasında sızdırmazlık elemanın zarar görmesini önleyecek, rahat montajı ve statik sızdırmazlığı sağlayacak uygun ölçülerde olması gereklidir.

Sızdırmazlık elemanın montajlanacağı yuva, Şekil 3 de belirtilen şekilde ve Tablo 3'te belirtilen ölçülerde tasarlanmalıdır.

Uygun bir statik sızdırmazlık sağlayabilmesi için yuvanın iç çap ölçüsünün toleransı H8 (ISO 286-2) tolerans aralığından büyük olmamalıdır.

Sızdırmazlık elemanın zarar görmeden montajlanabilmesi için yuvanın yüzey pürüzlülüğü Tablo 4 ’de tanımlanan değerlerde olmalıdır. Dışı metal olan sızdırmazlık elemanlarında bu değer daha da düşük kullanılır.

Sızdırmazlık elemanın zarar görmeden montajlanabilmesi ve sızdırmazlığın sağlanabilmesi için yuva yüzeyinde derin çizikler ve metal çapakları bulunmamalıdır.

 

Mil Özellikleri:

Sızdırmazlık elemanın montajlanacağı mil, montaj sırasında sızdırmazlık elemanın zarar görmesini önleyecek, rahat montajı sağlayacak, çalışma süresi boyunca sızdırmazlık elemanına en uygun çalışma yüzeyini sağlayacak, uygun ölçü ve yüzey pürüzlülüğü değerlerinde olmalıdır.

Sızdırmazlık elemanın zarar görmeden montajlanabilmesi için milin uç kısmında Şekil4 tanımlanan şekilde ve Tablo 5' teki ölçülerde pah veya 1,8 - 3 mm değerleri arasında radyus olmalıdır.

Uygun bir dinamik sızdırmazlık sağlanabilmesi için milin dış çap ölçü toleransı h11 (ISO 286-2) tolerans aralığından büyük olmamalıdır.

Sızdırmazlık elemanın çalışma ömrünün uzun olması ve dinamik sızdırmazlığı sağlayan ince film tabakasının oluşabilmesi için,sızdırmazlık elemanlarının çalışacağıyüzeyin pürüzlülük değerleri Tablo 6 ’da tanımlanan değerlerde olmalıdır. Belirtilen değerlerden daha pürüzlü yüzeylerde keçenin ömrü kısalırken, pürüzlülüğün daha az olduğu yüzeylerde dudak altındaki ince yağ filmi tabakası oluşmadığından, sızdırmazlık sağlanamaz.

Sızdırmazlık elemanın uzun ömürlü olması için çalışacağı yüzeyin; işleme izlerinden, kir ve pastan arındırılmış olması gerekmektedir. Sert krom kaplama yapılmış veya taşlama ile işlenmiş yüzeyler sızdırmazlık elemanları için en uygun çalışma yüzeyleridir. Döner mil keçelerinin çalışacağı yüzeylerde işleme izlerinin olması kaçınılmaz ise; izlerin yönü milin dönüş yönüne göre yağ tarafına doğru olmalıdır. İleri geri hareketle çalışan sızdırmazlık elemanlarında işleme izleri kesinlikle olmamalıdır.

Sızdırmazlık elemanın performansının yüksek olması için çalıştığı milin sertliğinin minimum 45 HRC olması gereklidir. Sertleştirme işleminin yapılmadığı durumlarda mil çalışma esnasında zarar görür.

Dinamik sızdırmazlık elemanlarında milin salgı değerleri maksimum IT8 tolerans aralığında olmalıdır.

  • Tüm Hakkı Saklıdır © 2015 - 2022 / FEKO Yağ Keçeleri