ÜRÜNLER | Depolama Koşulları

Ana hammaddesi kauçuk olan sızdırmazlık elemanlarının tasarımı, üretim koşulları, kullanıma uygunluğu kadar depolama koşulları da büyük önem taşımaktadır. Uygun depolama koşullarının sağlanamadığı durumlardaürün ömrü kısalır ve sızdırma problemleri ile karşılaşılır.
Sızdırmazlık elemanın depolanacağı ortam özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

  • Ortam Sıcaklığı: Elastomerik malzemelerden üretilen sızdırmazlık elemanın depolanacağı ortam, maksimum 30°C olmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda depolama durumunda kauçuk malzemelerkalıcı olarak sertleşir. Bunun sonucunda sızdırmazlık elemanının çalışma ortamındaki performansı azalır. Depolama ortamının çok düşük sıcaklıklarda olması kauçuğun kırılgan bir hal almasına sebep olur. Düşük sıcaklıklarda depolanan sızdırmazlık elemanları, depolama sırasında kırılmaları önlenecek şekilde saklanmalıdır.
  • Nem: Ortamın bağıl nemi %70' in altında olmalıdır. Sıcaklık değişimi sonrasında bağıl nemin fazla olması, yoğunlaşma kaynaklı korozif bir ortam oluşmasına sebep olur. Ayrıca baz polimerine bağlı olarak bazı kauçuk malzemelerin bozulmasına sebep olur.
  • Isı Kaynakları: Elastomerik sızdırmazlık elemanları ısı kaynaklarından yayılan ısı ile direkt temas etmeyecek yerlerde depolanmalıdır. Isı ile direkt temas eden kauçuk malzemelerin fiziksel ve kimyasal yapısında kalıcı değişimler gerçekleşir. Bu değişimler sızdırmazlık elemanının ömrünü olumsuz yönde etkiler.
  • Işık ve Ozon Kaynakları: Ozonun kauçuk malzemeye olan etkilerini azaltmak için keçeler, direkt olarak güneş ışığına maruz kalmayacak bir ortamda depolanmalıdır. Bunun yanı sıra ozon oluşumuna katkı sağlayan kaynaklardan (civa buharlı lambalar, yüksek voltajlı elektrik motorları, vb.) uzak tutulmalıdır.
  • Depolama ve Taşıma Sırasında Oluşabilecek Hasarlar: Sızdırmazlık elemanının depolanacağı ortam, parça üzerine ağır bir cisim düşmesi sonucunda herhangi bir mekanik hasar olmasını önleyecek şekilde planlanmalıdır. Ayrıca depolama sırasında istifleme yapılıyorsa, ağırlık yüzünden sızdırmazlık elemanlarının deforme olması önlenmelidir. Sızdırmazlık elemanlarının taşıma ve depolanması sırasında çalışacağı mil ekseninin yere dik olacak şekilde istiflenmesine özen gösterilmelidir.
  • Ambalajlama: Ambalaj keçeyi toz, kum ve diğer kirleticilerden ve mekanik deformasyondan koruyabilecek özellikte olmalıdır. Işık geçirmemelidir.
  • Raf Ömrü: Vulkanizasyon işleminden belli bir süre sonra kauçuk malzeme özelliklerinde kalıcı değişimler olur. Bu süre baz polimerin kimyasal yapısına bağlıdır. Sızdırmazlık elemanlarının baz polimerine göre raf ömrü Tablo 7 de verilmiştir.

  • Tüm Hakkı Saklıdır © 2015 - 2022 / FEKO Yağ Keçeleri